Onderwerp: Bezoek-historie

Verslaglegging derde proeftoetsing
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Hordijk

 

Samenvatting

Het voorliggende rapport betreft de verantwoordingsrapportagevan de in 2015 uitgevoerde derde WTI-proeftoetsing. Er wordt eerst ingegaan op de organisatie (o.a. achtergrond en opzet) van deze proeftoetsing. Aansluitend volgt voor de verschillende doorlopen proeftoetsonderdelen een korte beschrijving en een overzicht van de belangrijkste leerpunten.Er wordt afgeslotenmet een korte doorkijk naar 2016.

 

Annotatie

54p.
Bijl.
met lit,opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
1220078-001

Naar boven