Onderwerp: Bezoek-historie

Meervoudig ruimtegebruik in de kustzone : deelrapport 9
Publicatiedatum:12-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.J.Baptist; Stichting Land Water Milieu Informatietechnologie (LWI)

 

Samenvatting

Deze studie heeft als doel een instrument te leveren dat een realistische en onderbouwde voorspelling kan maken van de natuurwaarden van nieuwe en tijdelijke terrestrische natuur voor verschillende planvarianten voor de landaanwinning van @n Tweede Maasvlakte. Hiertoe wordt de in LW-kader eerder ontwikkelde 'Natuurmodule' verbeterd en uitgebreid, zodanig dat dit instrument uitspraken kan doen over natuurwaarden volgens de eenheden zoals deze volgen uit het SM2V beoordelingskader.

 

Annotatie

71 p.
ill.
LWI/SM2V Natuurmodule
In opdracht van Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Naar boven