Onderwerp: Bezoek-historie

Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel
Publicatiedatum:01-11-1930

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Het betreffende kustgedeelte is gelegen in het Noorden van Texel langs het Eyerlandsche Gat en is nader aangegeven op de bylagen 1 tot en met 4. De afname van deze kust dateert uit het begin van de 19e eeuw en is duidelijk te volgen op de als bylage 10 hierbygevoegde copieen van de orginele zeekaarten van 1796, 1852, 1882, 1902 en 1926. Van het Eyerlandsche gat en omgeving bestaan nog verschillende kaarten van voor 1796, doch nadere beschouwing van deze gegevens doet vermoeden, dat deze kaarten niet voldoende nauwkeurig zijn getekend, om daarvan te meten en daaruit enigszins betrouwbare gevolgtrekkingen te maken.

 

Annotatie

31 p.
ill., bijl, foto's krtn.

Naar boven