Onderwerp: Bezoek-historie

Nota Eyerlandsche gat : beschouwing van de metingen in het Eyerlandsche gat in augustus 1935
Publicatiedatum:01-08-1935

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Trip

 

Samenvatting

De studie van Eyerlandsche gat vormt een onderdeel van de studie van de zeegaten der Waddenzee en de Waddeneilanden, welke in 1933 is aangevangen met de bestudeering van het Zeegat van het VLie. Het onderzoek der Zeegaten bestaat voornamelijk uit twee gedeelten: a. een kartografisch onderzoek, waarbij uit de beschikbare oude kaarten de veranderingen op langen termijn wordt afgeleid. b. een onderzoek naar de hydraulische toestand van het betrokken gebied, waarbij, door middel van metingen van stroomen en zandverplaatsingen wordt getracht een beeld te verkrijgen van de krachten, welke de verandering teweegbrengen.

 

Naar boven