Onderwerp: Bezoek-historie

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 2014_2015
Publicatiedatum:23-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.C. Fijn [...et al.] ; Bureau Waardenburg ; Delta Project Management (DPM)

 

Annotatie

135 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
BM15.20
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven