Onderwerp: Bezoek-historie

Uitbreiding bezinking kustvak langs het Schulpengat n.a.v. situatie 1988
Publicatiedatum:01-02-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.D. Rakhorst (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

De recente kustontwIkkelIngen In dIt gebIed geven aanleiding om de bestaande bezInkIng uit te breIden om het opdrIngen van de verdieping tegen te gaan en ondergraving te voorkomen. In deze notitie wordt aangegeven waar de UitbreIdIng moet worden aangebracht.

 

Annotatie

5 p.
Met lit.opg.
ill.
behoort bij notitie 89.ANP.201

Naar boven