Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning alternatieven verspreidingsstrategieen : Vaargeulverruiming Noordzee Eemshaven
Publicatiedatum:01-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Hoeksema, J. de Jong, K. de Vries, A.P. Oost, G. Jansen, I. Jonker ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Ten MER behoeve van het Vaargeulverruiming Eemshaven-Noordzee heeft RWS-NN aan het RIKZ realistische gevraagd alternatieven te inventariseren naast de bestaande methode van het verspreiden van baggerspecie op bekende verspreidingslocaties. Dit rapport verkent de alternatieven voor het verspreiden van deze baggerspecie. De verkende alternatieven variëren brede spectrum over het van logisch te verwachten tot innovatieve ideeën, zoals het aanleggen sterk van een nieuw eiland. Het resultaat van de inventarisatie is dat er twee reële alternatieven zijn: zandsuppleties bij het permanent Ameland en bergen van klei, keileem en veen in depots. Mogelijk de kan klei en keileem alsnog hergebruikt worden. Hiervoor zal eerst aanvullend onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de geotechnische eigenschappen en de winbaarheid van het materiaal.

 

Annotatie

72 p.
Rapport RIKZ/2007.014
ill., bijl.
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland (RWS, NN)

Naar boven