Onderwerp: Bezoek-historie

Verplaatsen stortlokatie Loswal Noord
Publicatiedatum:01-12-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Spanhoff, J.M. de Kok

 

Samenvatting

Een reductie van de hoeveelheden onderhoudsbaggerwerk in de Maasgeul en Maasmond is van economisch belang voor de direkties Noordzee en Zuid-Holland van de Rijkswaterstaat en mogelijk voor de Dienst Gemeentewerken Rotterdam. Terugdringen van een eventuele retourstroom van gestorte specie vanaf de huidige stortplaats Loswal Noord naar genoemde gebieden levert zo'n reductie op. Volgens een recente analyse in PROVA-kader is het in bepaalde scenario's in termen van extra vaarafstand versus een aangenomen verminderede retourstroom financieel interessant verder op zee te storten. Rechtstreeks bepalen van de mate van retourstroom is ondoenlijk. Daarom werd het lot van gestorte sediment gesimuleerd met een geavanceerd computermodel.

 

Annotatie

31 p.
Notitie GWAO 90.10168
fig.
Met lit.opg.

Naar boven