Onderwerp: Bezoek-historie

Verdieping Zeegat van Texel
Publicatiedatum:03-09-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

 

Samenvatting

Gevraagd wordt een studie aangaande de verdieping c.q. verondieping van de buitengronden van het Zeegat van Texel sinds 1816 op dezelfde wijze als onlangs is verricht voor den mond der Schelde. Alle profielen moeten worden herleid tot N.A.P. en de onderlinge verschillen van de dor de Hydrografie gebruikte reductievlakken moeten dus alle terdege verantwoord worden. Er dient voortdurend gecontroleerd te worden dat men geen vergissingen begaat bij het tekenen en planimetreren der raaien

 

Annotatie

8 p.
Bijl., ill.

Naar boven