Onderwerp: Bezoek-historie

Versterking van de zeewering te Callantsoog (supplement-nota)
Publicatiedatum:01-03-1975

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. van Houweninge; Rijkswaterstaat Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

In de nota 74.5 “versterking van de zeewering te Callantsoog”, uitgebracht door de Afdeling Kustonderzoek van de directie waterhuishouding en waterbeweging en de Studiedienst Hoorn van de directie Noord- Holland, worden een aantal oplossingen beschouwd om te komen tot een zodanige versterking van de zeewering te Callantsoog, dat deze voldoet aan de Deltanorm. Als conclusie komt uit deze nota een duinverzwaring in alleen zand als meest ideale oplossing naar voren. Ter beperking van de zandvulling bestaat de mogelijkheid om een zoveel mogelijk achterwaarts in het duinprofiel met klei of zandasfalt bekleed dijkje te plaatsen.

 

Annotatie

9 p.
Nota 75.3

Naar boven