Onderwerp: Bezoek-historie

Beheerbibliotheek Texel : feiten en cijfers ter ondersteuning van de jaarlijkse toetsing van de kust
Publicatiedatum:01-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Elias, C. van Oeveren, A. Bruens ; Deltares

 

Samenvatting

Om voor een specifiek kustvak een suppletieprogramma op te stellen, heeft Rijkswaterstaat een goed overzicht van de beschikbare kennis nodig. Voor dat doel wordt, als onderdeel van het project KPP-B&OKust, per kustvak een Beheerbibliotheek opgesteld. Bovendien vormt een dergelijk overzicht ook een goede basis voor het opstellen van andere kustadviezen en kustonderzoeken. De beheerbibliotheek beschrijft de toestand van het kustvak en omvat een beschrijving van de geomorfologische systeemwerking. Verder bevat de beheerbibliotheek een overzicht van het uitgevoerde kustbeheer, met nadruk op de eerder uitgevoerde suppleties, evenals van de waargenomen effecten van dat beheer. Tenslotte wordt in de beheerbibliotheek de informatie over de gebruiksfuncties van de kust samengevat, het gaat daarbij om informatie die relevant is voor het vaststellen van het suppletieprogramma. De beheerbibliotheek is een levend document en resulteert (op termijn)in een handreiking voor suppleren in het betreffende kustvak. De kennis in de beheerbibliotheek komt voort uit het project KPP-B&OKust, maar ook uit eerder uitgevoerde andere kustprojecten en uit wetenschappelijk onderzoek.

 

Annotatie

125 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
1209381-007
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Naar boven