Onderwerp: Bezoek-historie

Een quickscan van de morfologische ontwikkelingen van het Eierlandse Gat
Publicatiedatum:01-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Elias, A Bruens ; Deltares; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

Tien jaar na aanleg van de Eierlandse dam is er een evaluatie uitgevoerd: “Morfologische effecten van de Eierlandse dam. Een evaluatie.” (De kok, 2005). In deze evaluatie zijn de initiële effecten van de aanleg van de dam uitvoerig beschreven. Recent (september 2012) heeft de Waterdienst van Rijkswaterstaat aan Deltares gevraagd om een beknopte analyse (een quickscan) van het gebied uit te voeren. Het doel is een eerste inzicht te krijgen in de recente werking en effectiviteit van de Eierlandse dam. De resultaten van deze ‘quickscan’ zijn gepresenteerd tijdens een veldbezoek van Rijkswaterstaat aan Texel en daarna vastgelegd in dit rapport. In deze rapportage staan de volgende twee vragen centraal: 1. Wat is het effect van de aanleg van de Eierlandse dam op de lokale kustontwikkeling van Texel? 2. Heeft de Eierlandse dam effect op de grootschalige ontwikkeling van het zeegat? De evaluatie uit 2005 vormt een belangrijke basis voor deze quickscan; de analyses uit 1995 zijn aangevuld met recente bodem- en suppletiegegevens. De quickscan is uitgevoerd in het kader van het project KPP-B&Okust en is opgesteld in samenwerking met Quirijn Lodder en Harry de Looff van Rijkswaterstaat Waterdienst.

 

Annotatie

33 p.
Met lit.opg.
Rapport 1206171-001-ZKS-0003
Definitief
Op verzoek van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven