Onderwerp: Bezoek-historie

A semi-probabilistic assessment rule for the stability of block revetments under wave attack
Publicatiedatum:01-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Jongejan, M.Klein Breteler; Deltares

 

Samenvatting

In dit rapport worden de achtergronden beschreven van het semi-probabilistische voorschrift voor de beoordeling van de toplaagstabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. Het voorschrift zal deel uitmaken van het WTI2017 en worden geïmplementeerd in Ringtoets. Het semi-probabilistische voorschrift berust op een tweetal kalibratiestudies die zijn uitgevoerd voor zuilen en blokken op hun kant, evenals een studie naar het effect van reststerkte op de kans op een dijkdoorbraak. Als de kans op een overstroming gegeven het falen van de toplaag klein is (grote reststerkte), dan mag de doelbetrouwbaarheid voor de toplaag worden verkleind. In dat geval volstaat een kleine partiële veiligheidsfactor voor de toplaagdikte. Een dergelijke geïntegreerde beoordeling van de toplaag en de aanwezige reststerkte is minder conservatief dan de stapsgewijze beoordelingsmethode uit het WTI2006 en het WTI2011 waarin de stabiliteit van de toplaag en de reststerkte onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld. Voor de dikte van de bekleding dient een partiële veiligheidsfactor van 0,9, 1,0 of 1,1 te worden aangehouden, afhankelijk van de reststerkteclassificatie. Deze partiële veiligheidsfactoren zijn breed toepasbaar: ze zijn onafhankelijk van de overstromingskansnorm, het watersysteem of het steenbekledingstype. De rekenwaarde van de belasting dient te worden bepaald met de Q-variant in HydraRing voor een overschrijdingskans die getalsmatig gelijk is aan de norm. De representatieve waarde van de dichtheid van de zetsteen is het 5% kwantiel. De overige representatieve waarden zijn gemiddelde waarden. De bovengenoemde partiële veiligheidsfactoren zijn uitsluitend bedoeld voor toetsingen. Ze zijn niet geschikt voor ontwerpdoeleinden.

 

Annotatie

111 p.
Ill., App.
With ref.
1220080-004
Client: Rijkswaterstaat

Naar boven