Onderwerp: Bezoek-historie

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart deel I : Noordoostelijk Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Oostelijk Gelderland, de Noordoostpolder en oostelijk Flevoland)
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst

 

Annotatie

4e dr.
322 p.
tab. ; 24 cm
Bijl.: Overzichtskaarten en plattegronden

Naar boven