Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen milieu-effectrapport als onderdeel van de project-studie N-57 op Walcheren
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)

 

Annotatie

68 p
Bijl., krt., tab..
Vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig artikel 410, eerste lid, van de Wet van 23 april 1986 tot uitbreiding van de Wet Algemene Bepaling Milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot mii ieu-effectrapportage)

Naar boven