Onderwerp: Bezoek-historie

De vorst, de waterstaat en andere stukken over de Grondwet : bundel ter gelegenheid van het afscheid van Harke Heida
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hoofddirectie Juridische Zaken

 

Samenvatting

Bundel met korte essays met meestal raakvlakken met de Grondwet, geschreven door juristen van HDJZ.

 

Annotatie

116 p.

Naar boven