Onderwerp: Bezoek-historie

Voortgangsrapport 8 Hogesnelheidslijn-Zuid : verslagperiode 1 juli - 31 december 2000
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid)

 

Samenvatting

De Raad van State heeft in september 1999 uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen de Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid en de Trac?besluiten HSL-Zuid en A16 en A4. Het grootste deel van de ingestelde beroepen is ongegrond verklaard. Ook zijn de eerste aanvragen voor bouwvergunningen voor delen van de HSL-Zuid en de A16 bij een groot aantal gemeenten ingediend. Ook andere actuele ontwikkelingen, deelprojecten en projectbeheersing worden besproken

 

Annotatie

In opdracht van Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat
DGP
hogesnelheidstreinen; evaluatie; besluitvorming; spoorlijnen; financiering; exploitatiekosten; overheidsfinancien; privatisering; Nederland

Naar boven