Onderwerp: Bezoek-historie

eDNA onderzoek grote modderkruiper in de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel
Publicatiedatum:01-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. de Bruin, J. Kranenbarg, J. Herder ; RAVON

 

Samenvatting

Op verzoek van RWS Oost-Nederland heeft RAVON op een twintigtal locaties met historische vindplaatsen en op een tiental plaatsen met in potentie geschikt leefgebied langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel het voorkomen van de soort middels eDNA onderzocht.

 

Annotatie

24 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven