Onderwerp: Bezoek-historie

Methodiek totstandkoming habitatkartering plus bevindingen EZ IJsselmeergebied : gebruikte bronbestanden en methodiek opbouw habitatkarteringen
Publicatiedatum:13-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.Janssen, P. van der Zwaag ; WUR Alterra ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Annotatie

div. p.
Bevat:
-Bevindingen RWS-kartering 72 IJsselmeer, versie 2013
-Bevindingen RWS-kartering 73 Markermeer & IJmeer, versie 2013
-Bevindingen RWS-kartering 74 Zwarte Meer, versie 2013
-Bevindingen RWS-kartering 76 Veluwerandmeren, versie 2013
-Methodebeschrijving habitatkaart IJsselmeer
-Methodebeschrijving habitatkaart Markermeer en IJmeer
-Methodebeschrijving habitatkaart Veluwerandmeren
-Methodebeschrijving habitatkaart Zwarte Meer

Naar boven