Onderwerp: Bezoek-historie

Nauwkeurigheid en precisie Ecotopenkaarten Westerschelde
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.T. Dijkstra, H. Holzhauer ; Deltares

 

Samenvatting

Het Schelde-estuarium is een voortdurend evoluerend complex watersysteem. De beleidsdoelstelling voor het Schelde-estuarium is gebaseerd op de langetermijnvisie 2030 (TSC 2001) en is “Het ontwikkelen van een gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze gebruikt wordt voor menselijke behoeften”. Hierbij zijn er drie geprioriteerde functies: Veiligheid (tegen overstromen), Toegankelijkheid (van de Scheldehavens) en Natuurlijkheid (van het fysieke en ecologische systeem). Middels het monitoringsprogramma MONEOS (Meire et al. 2008) en de Evaluatiemethodiek (Holzhauer et al. 2011, Maris et al. 2014) worden elke 6 jaar de status en ontwikkeling van het estuarium geëvalueerd met behulp van maatlatten die zijn gebaseerd op deze beleidsdoelstellingen (VNSC 2013). Over eventuele maatregelen die getroffen moeten worden vindt gezamenlijke besluitvorming van Nederland en Vlaanderen plaats binnen de kaders van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). De ecotopenkaart is een belangrijke informatiebron voor deze evaluatie. Het is dan ook van belang dat de precisie en nauwkeurigheid van de ecotopenkaart bekend zijn. Dit houdt in dat de nauwkeurigheid van de ecotopen weergegeven op de kaart bekend moet zijn en dat de ecotopenkaart zelf binnen kleine foutmarges reproduceerbaar (precies) moet zijn. Het doel van deze rapportage is om op een objectieve wijze inzicht te geven in de reproduceerbaarheid (precisie) van de ecotopenkaart en de bronnen met ordegrootte van toevallige en systematische fouten in de invoerparameters van de ecotopenkaart, die samen de nauwkeurigheid van de aanduidingen van ecotopen op de kaart bepalen.

 

Annotatie

73 p.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Kenmerk: 1209394-000-ZKS-0026
Definitief

Naar boven