Onderwerp: Bezoek-historie

Methodiek habitatkaarten Waddenzee en Noordzeekustzone : werkwijze vertaling vegetatietypen naar habitattypen
Publicatiedatum:12-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Platteeuw, P. van der Zwaag ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

Aanvullende informatie m.b.t. opbouw van habitatkartering. Vertaling van vegetatietypen en 'grove structuurcodes' naar habitattypen

 

Naar boven