Onderwerp: Bezoek-historie

MPP-actiepunt fietsroute buiten de bebouwde kom Elst-Nijmegen : vooronderzoek
Publicatiedatum:01-09-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Pas, J. Kropman ; Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS)

 

Annotatie

V, 70 p.
ill.

Naar boven