Onderwerp: Bezoek-historie

Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal Waters (NEA 1/26)
Publicatiedatum:01-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Van Hoey, W. Bonne, F. Salas Herrero ; Met bijdragen van W. van Loon en H. Ruiter van RWS-WVL

 

Samenvatting

Voor de KRW moeten alle ecologische maatlatten worden geintercalibreerd, met als doel om op Europees niveau vergelijkbare nationale beoordelingen van ecologische kwaliteitselementen te verkrijgen. Als onderdeel van deze taak is de intercalibratie van de maatlat voor mariene benthos in kustwater afgerond in zomer 2015.

 

Naar boven