Onderwerp: Bezoek-historie

Kustgenese : onderzoek voor een gezonde kust : evaluatie van 8 jaar kustonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samengesteld door Rijkswaterstaat RIKZ (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

De onderzeese oever, het fundament van Nederland versmalt. Door zeespiegelstijging, menselijke ingrepen en natuurlijke zandverplaatsing is op den duur een grotere kunstmatige aanvoer van zand nodig om de achteruitgang van de kust tegen te gaan. Dit is één van de belangrijkste konklusies van “Kustgenes", een interdisciplinair project waaraan een groot aantal onderzoeksinstellingen sinds 1987 heeft bijgedragen. Het project leert ook dat er mogelijkheden bestaan om de natuur te laten helpen bij het in stand houden van de kust.

 

Annotatie

23 p.
ill.
Met bijdrage van de onderzoeksinstituten die in Kustgenese participeren.

Naar boven