Onderwerp: Bezoek-historie

Dossier verspreidingsonderzoek van verontreinigde waterbodems in havens, in relatie met open zoete wateren : deel A
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Annotatie

Bevat:
1. Nader onderzoek waterbodemkwaliteit Vluchthaven Tolkamer te Lobith: deel A: hoofdtekst (concept) / CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. - 31 p. -
2. Evaluatie-onderzoek waterbodem Lobith, havens Kijfwaard (concept) / Heidemij Advies. - In opdracht van RWS, Directie Gelderland. -
3. Concept eindrapportage nader onderzoek waterbodem vluchthaven Doornenburg. -
4. Nader onderzoek waterbodem Oude Waal bij Herwen (concept-rapport) / Oranjewoud. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
5. Nader onderzoek waterbodemkwaliteit Strang Beneden-Leeuwen: deel A: hoofdtekst (concept) / CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
6. Nader onderzoek invaarty Maas-Waalkanaal (concept hoofdrapport) / Witteveen + Bos. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
7. Nader onderzoek waterbodem nabij stuwcomplex Driel (concept) / Haskoning. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
8. nader onderzoek van de waterbodem in het sluiscomplex nabij de stuw bij Amerongen (concept eindrapportage) / Tauw. -
9. Nader onderzoek waterbodem stuwcomplex Hagestein (concept) / Heidemij Advies. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
10. Nader onderzoek invaart Ganzendiep te Kampen (concept-rapport) / IWACO. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
11. Nader onderzoek waterbodemverontreiniging locatie beneden IJssel, Kattendiep en Keteldiep (concept) / DHV Milieu en Infrastructuur. - In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Gelderland. -
12.

Naar boven