Onderwerp: Bezoek-historie

Langsdammen Waal : monitoring nulsituatie vis en macrofauna
Publicatiedatum:22-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. Bergsma, B. Achterkamp, W.M. Liefveld ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat gaat in 2013 een serie langsdammen aanleggen in de Waal tussen Wamel en Ophemert. Het project is in aard en omvang uniek in Nederland. Er worden positieve effecten verwacht op hoogwaterveiligheid, scheepvaart en de (ecologische) waterkwaliteit (KRW). Deze effecten zullen goed gemonitord gaan worden. Om de resultaten van de aanleg goed te kunnen interpreteren is ook een nulmeting nodig. Rijkswaterstaat heeft Bureau Waardenburg gevraagd deze nulmeting uit te voeren voor de ecologische waterkwaliteit. In dit rapport daarvan de resultaten.

 

Annotatie

29 p. incl. bijl.
ill.
Met lit.opg.
Rapportnr. 12-180.
In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON), H. Eerden

Naar boven