Onderwerp: Bezoek-historie

De 99-percentiel van de schelplengte van driekhoeks- en quaggamosselen in het Markermeer
Publicatiedatum:01-04-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. bij de Vaate ; Waterfauna

 

Samenvatting

Aan de voorkant van een gebiedsdekkende kartering zijn de schelplengte van quagga- en driehoeksmosselen bemonsterd.

 

Annotatie

15 p.
In opdracht van Deltares
Rapport nr.: 2011-02

Naar boven