Onderwerp: Bezoek-historie

Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren, MWTL 2014
Publicatiedatum:20-07-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.M. van Wezel, A. van den Oever, J.H. Wanink ; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

 

Geeft een overzicht van het verloop van de fytoplankton-samenstelling en -dichtheid in de Nederlandse kustwateren in het Nederlandse deel van de Noordzee in 2015.

 

Annotatie

356 p.
RWS rapportnr. BM14.35
Rapport 2015-031
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven