Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn oevers Maas 2014
Publicatiedatum:27-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman en G. van den Berg; Pranger & Tolman ecologen & EFTAS GmbH

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat Limburg heeft als taak om in het jaar 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor deze in de komende jaren voor een groot deel in karakter zullen veranderen: van strakke, versteende oevers naar meer natuurlijke land-water overgangen waarin – beperkte - vrije erosie kan plaatsvinden en natuurlijke levensgemeenschappen zich kunnen ontwikkelen. Het programma “Monitoring en evaluatie natuurvriendelijke oevers Maas” voorziet in een projectmatige, tienjarige monitoring van natuurvriendelijke oevers met als twee hoofddoelen: ? het vaststellen of de ecologische kwaliteitsdoelen gesteld vanuit KRW worden gehaald; ? Het vaststellen welk type oeverinrichting het meest doelmatig is.

 

Annotatie

14, [63] p.
Bijl., ill.
Versie 2
Definitief

Naar boven