Onderwerp: Bezoek-historie

Stroefheid op rijkswegen = Skid resistance on national roads
Publicatiedatum:01-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Vos, T. Bennis, F. Bouman, P. Kuijper, J. Voskuilen, J. Groenendijk (KOAC-NPC); Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)

 

Samenvatting

In dit digitale boek over stroefheid op rijkswegen staat alle beschikbare kennis rondom stroefheid. Deze kennis is toegankelijk voor deskundigen die met stroefheid te maken krijgen. Primair zijn dat Rijkswaterstaters bij districten, adviseurs en diverse managers bij de regionale en landelijke diensten. Secundair zijn dat de partijen waarmee Rijkswaterstaat een relatie heeft zoals opdrachtnemers, meetbedrijven, wegbeheerders bij provincie en gemeente en kennisinstituten, zoals TU Delft en hbo-opleidingen.

This e-book on skid resistance on national roads contains all the knowledge available on skid resistance. This knowledge is accessible to experts dealing with skid resistance. These will primarily be employees of Rijkswaterstaat working for district authorities, consultants and various managers working for regional and national services. Secondarily, they will include parties with whom Rijswaterstaat has some kind of relationship, such as contractors, measuring firms, road authorities at provincial and municipal level, and research institutes, such as Delft University of Technology and providers of higher vocational eduction.

 

 

Annotatie

216 p.
In het Engels verschenen o.d.t.: Skid resistance on national roads / E. Vos, T. Bennis, F. Bouman, P. Kuijper, J. Voskuilen, J. Groenendijk (Kiwa-Koac) ; Ministry of Infrastructure and the Environment, Rijkswaterstaat Major Projects and Maintenance (RWS, GPO), 2017

Naar boven