Onderwerp: Bezoek-historie

Recent range extensions of Corophium multisetosum (Crustacea: Amphipoda) in the Netherlands?
Publicatiedatum:01-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Wijnhoven, (etc.) ; NIOO-CEME

 

Samenvatting

recente uitbreidingen van de garnaalachtige Corophium multisetosum, een nieuwkomer in Nederland sinds de 1950-er jaren. Beschreven wordt dat deze soort recent zich heet uitgebreid naar nieuwe waterlichamen en dat hij daarbij nieuwe nicehs lijkt te hebben gevonden waarin hij voorheen niet werd aangetroffen.

 

Annotatie

[20 p.]
bijl, ill.
Met lit.opg.
Monitor Taskforce Publication Series 2007 - 08
Samenwerkingsprojekt van:
Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven