Onderwerp: Bezoek-historie

Het macrozoobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2005
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.C.H. Sistermans (etc.) ; Centrum voor Estuarine en Marine Ecologie (NIOO-CEME)

 

Samenvatting

Rapport over de MWTL-bemonsteringen van macrozoobenthos in de zuidwestelijke Delta van Nederland. De data zijn opgeslagen in DONAR en de bodemdierdatabase van NIOO-CEMO (nu NIOZ). Dit rapport maakt deel uit van een lange serie van rapporten binnen deze biologischemonitoring.

 

Annotatie

51 p.
bijl., ill.
Met ref.
Samenwerkingsprojekt van Nederlands Instituut voor Ecologie, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie en
Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Rapportage in het kader van het
Biologisch Monitoring Programma

Naar boven