Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiënt
Publicatiedatum:23-01-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, J.W. de Jong ; Bureau Waardenburg; Luchtfotografie: Fugro-Inpark, Leidschendam; Interpretatie: J.W. de Jong, L.S.A. Anema ; Bureau Waardenburg; Veldwerk: J.M. Reitsma, P.H.N. Boddeke, G. Hoefsloot, J.A. Inberg ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute meren Grevelingenmeer en Veerse Meer omvat de kartering naast de structuurinformatie ook de zoutgradiënt, het onderscheid tussen de zoet-brak-zout-vegetatie. Deze is af te leiden van de vegetatiekaart op (sub)associatie niveau.

 

Annotatie

66 p.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

Naar boven