Onderwerp: Bezoek-historie

Twentekanaal : kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen : inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie envormgevingsconcepten van het Twentekanaal. Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten ende ruimtelijke inpassingsopgaven van het Twentekanaal.
Publicatiedatum:01-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Baboeram, J.W. de Jager, A. Harsveld, M. van Dijken, N. Hofstra, L. Voerman, A. Kuijt ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL); Dienst Landelijk Gebied; Steenhuis Meurs

 

Samenvatting

Inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie en vormgevingsconcepten van het Twentekanaal. Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de ruimtelijke inpassingsopgaven van het Twentekanaal.

 

Annotatie

49 p.

Naar boven