Onderwerp: Bezoek-historie

Noordzeekanaal : kijk op de ruimtelijke kwaliteit van kanalen : inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie envormgevingsconcept van het Noordzeekanaal.Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de ruimtelijke inpassingsopgaven van het Noordzeekanaal
Publicatiedatum:01-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Baboeram, J.W. de Jager, A. Harsveld, M. van Dijken, N. Hofstra, L. Voerman, A. Kuijt ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL) ; Dienst Landelijk Gebied (DLG) ; Steenhuis Meurs

 

Samenvatting

Inventarisatie en documentatie van de inpassingsvisie en vormgevingsconcept van het Noordzeekanaal. Handreiking bij het herkennen van de kernkwaliteiten en de ruimtelijke inpassingsopgaven van het Noordzeekanaal.

 

Annotatie

45 p.
ill.
Met lit.opg.

Naar boven