Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting vegetatiekartering Oosterschelde 2013 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:30-03-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, J. de Jong ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kusten riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders.

 

Annotatie

132 p.
bijl., ill.,
Met lit. opg.
Projectnummer CIV Zaaknr. 31077087
Projectnummer Bureau 13-027
Projectleiding CIV J.W. Bergwerff
In opdracht van RWS Waterdienst (RWS, WD).

Naar boven