Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland 2013
Publicatiedatum:01-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boele [et. al.] ; SOVON Vogelonderzoek Nederland ; Nijmegen ; SOVON

 

Annotatie

138 p.
ill.
Met lit.opg.
Sovon-rapport 2015/04
Rijkswaterstaat rapportnummer: BM 15.06
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de provincies en Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving

Naar boven