Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2012/2013
Publicatiedatum:01-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman [et al.] ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

144 p.
bijl., ill.
Sovon-rapport 2015/01
RWS-rapport BM 14.27
Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het
Meetnet Watervogels vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale informatievoorziening
(RWS, CIV) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Naar boven