Onderwerp: Bezoek-historie

De bochtige weg naar beheerst risico : naar een evenwichtige besluitvorming bij grote infrastructurele projecten
Publicatiedatum:01-11-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In opdracht van vijf regionale brandweren en met steun van het Ministerierie van BZK is een advies opgesteld om de brandweer beter in staat te stellen adequaat invulling te geven aan zijn adviesrolmet betrekking tot de fysieke veiligheid bij grote en/ of gemeentegrensoverschrljdende infrastructurele projecten.  Als basis voor het onderzoek is een aantal praktijkcasussen onderzocht:&bull; Betuweroute. (i.h.b, knooppunt Barendrecht, tunnel onder het Pannerdensch kanaal en Sophia spoortunnel);&bull; HS-Zuid;&bull; Noord-Zuid-lijn;&bull; Westerscheldetunnel. <p> </p>

 

Annotatie

95 p.
bijl., ill.
Ref. 1.4203023/44471LZW IRBE

Naar boven