Onderwerp: Bezoek-historie

Taken milieu en leefomgeving : van Agentschap NL naar Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:01-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2013 zijn diverse kennis- en uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Deze taken in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werden voorheen uitgevoerd door Agentschap NL. Het gaat om taken binnen de thema’s afval, bodem en ondergrond, broeikasgassen, F-gassenverordening, gebiedsontwikkeling, klimaatbeleid, materialen, mobiliteit, openbare verlichting en milieuwet- en regelgeving. Hieronder vallen de taken van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Gemeente Schoon en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

 

Annotatie

2 p.,
foto's
dvs1112lc029
[E12-0139]

Naar boven