Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring van zwerfvuil op de Nederlandse stranden 2005-2010
Publicatiedatum:04-07-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Wenneker, J. Dagevos, M. Hougee, W. van Loon, A. Oosterbaan; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD); Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL); Stichting De Noordzee

 

Samenvatting

Geeft een globale beschrijving van de momenteel beschikbare strandafvaldata. Op basis van dit datadocument mogen geen conclusies worden getrokken over trends in totale aantallen afvalitems, of aantallen van specifieke top-10 klassen. In de komende statistische studie van Imares Texel (gereed augustus 2013) zullen hier wel statistisch betrouwbare antwoorden op worden gegeven.

 

 

Annotatie

24 p.
fig., tab.
Met lit.opg.

Naar boven