Onderwerp: Bezoek-historie

Inspectie AMVB KRW-monitoring : monitoringjaar 2007
Publicatiedatum:14-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. de Valk, H. van den Heuvel, W.M.G.M. van Loon, W.S. Faber ; Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

 

Samenvatting

In het kader van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) een onderzoek uitgevoerd naar naleving van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) “Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water" en de concept Ministeriële Regeling (MR) KRW-monitoring. In dit werkdocument worden de resultaten van dit onderzoek voor het monitoringsjaar 2007 gepresenteerd.

 

Annotatie

35 p.
bijl. ill.
Met ref.
Werkdocument

Naar boven