Onderwerp: Bezoek-historie

Brochure Tracéwet 2012 : een beschrijving van de wijzigingen in de Tracéwet
Publicatiedatum:01-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

De Tracéwet is per 1/1/2012 op bepaalde punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Wettelijke verankering verkenningsfase; • Verantwoording over burgerparticipatie; • Aanpassingen aan rijksinfrastructuur kunnen onder bepaalde condities ook met een Wro besluit geformaliseerd worden; • Opleveringstoets.

 

Annotatie

10 p.
Tab.
I.o.v. CDR-BJV en DVS-PVP
I.s.m. HBJZ

Naar boven