Onderwerp: Bezoek-historie

Macrozoobenthosonderzoek MWTL, voorjaar en najaar 2009 : waterlichamen Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad), Eems Dollard (Heringsplaat)
Publicatiedatum:01-01-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H. Wanink, O.W.M. Duijts, T. Koeman ; Koeman en Bijkerk

 

Annotatie

91 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Rapport 2009-129
(RWS rapportnummer : BM09.21)
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Opdrachtnr 31022343 / 4500145276

Naar boven