Onderwerp: Bezoek-historie

Voorstel voor een toetsingskader voor waterkrachtcentrales in de rijkswateren
Publicatiedatum:20-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.T. Vriese, A.D. Buijse, D. Bijstra, H. Bakker, M. van den Berg, A.W. Breukelaar ; ATKB, Adviesbureau m.m.v. Deltares en Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Dit rapport vormt de basis voor de beleidsregel en het toetsingskader van RWS voor het beoordelen van vissterfte als gevolg van waterkrachtcentrales in rijkswateren

 

Annotatie

48 p.
Ill.
Met lit.opg.
Rapportnummer: 20130475/03
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven