Onderwerp: Bezoek-historie

Confidence package: an introduction
Publicatiedatum:22-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.J.J. Walvoort, W.M.G.M. van Loon

 

Samenvatting

Met dit eenvoudige statistische tooltje, beschikbaar als R package, kan in principe van iedere milieu-beoordeling op basis van het gemiddelde van minimaal 3 jaargemiddelden de betrouwbaarheid van de beoordeling/classificatie, in vergelijk met de norm of klassegrens, worden berekend. Met deze betrouwbaarheid kunnen o.a. beheers- en beleidsmatige keuzes over het al of niet nemen of beeindigen van maatregelen worden ondersteund.

 

Naar boven