Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2012/2013
Publicatiedatum:01-06-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.A. Arts, S. Lilipaly, R.C.W. Strucker ; Delta Project Management (DPM)

 

Samenvatting

In dit rapport worden resultaten gepresenteerd van de watervogel - en zeezoogdiertellingen in de zoute wateren van het Deltagebied van Zuidwest-Nederland (figuur 1) in de periode juli 2012-juni 2013. De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, het Grevelingenmeer, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. In voorliggend rapport worden de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeezoogdierpopulaties van de Zoute Delta beknopt toegelicht.

 

Annotatie

115 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
RWS rapport BM14.11
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven