Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2009/2010
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman (etc.) ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Annotatie

130 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Waterdienst rapport BM12.06
SOVON rapport 2012/02
In opdracht van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven