Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de Vegetatiekartering Slufter Voorne en de Kwade hoek 2012 : op basis van false colour luchtfoto's 1:5.000
Publicatiedatum:30-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Pranger, M.E. Tolman ; EGG consult, P&T

 

Samenvatting

Bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) worden sinds het midden van de jaren ‘70 vegetatiekarteringen uitgevoerd. Gedurende deze periode heeft zich een methode ontwikkeld die o.a. wordt toegepast bij het karteren van de gebieden in het kader van het programma VEGWAD, onderdeel van MWTL ("Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands"). Doel van dit programma is het volgen van de ontwikkeling van schorren en kwelders ten behoeve van het waterbeleid.

 

Annotatie

149 p.
Definitief
Versienr. 02
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven