Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2011/2012
Publicatiedatum:01-01-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman (etc.) ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; SOVON Vogelonderzoek Nederland

 

Samenvatting

Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzenen zwanenpleisterplaatsen, periodieke tellingen van hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee (vijf integrale tellingen per seizoen, maandelijkse tellingen in selectie van gebieden), de midwintertelling (januari) en een aantal op specifieke soorten gerichte simultaantellingen op slaapplaatsen. Het onderzoeksgebied omvat alle belangrijke wetlands binnen Nederland evenals agrarische cultuurlandschappen die van belang zijn voor ganzen en zwanen. Tijdens de midwintertelling worden bovendien vele kleine wateren en andere delen van het agrarisch gebied onderzocht.

 

Annotatie

117 p.
bijl., ill.
Sovon-rapport 2013/66
RWS-rapport BM 13.27
Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het
Meetnet Watervogels vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale informatievoorziening
(RWS, CIV) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Naar boven